💳 Konstantní symbol

Konstantní symbol co to je a co znamená

Co znamená konstantní symbol 0308, 0558, 1178, 0378, 4000, 0008, 0938, 1620, 7618, 1148, 4146. Přehledná tabulka níže vysvětluje co tyto konstantní symboly znamenají.

Variabilní symbol, druhý z této pomyslné dvojice, potkáváme při platbách v rámci internetového bankovnictví dnes a denně. Konstantní symbol, byl do vstupu České republiky do Evropské unie povinný pro všechny platby.

Co je konstantní symbol?

Konstantní symbol sloužil, k podrobné identifikaci platby. Až do roku 2004 se bez něj žádná platba neobešla. Až do vstupu ČR do Evropské unie bylo uvádění konstantního symbolu povinné u každé platby! Po roce 2004 se uváděl jen při převodu mezi českým a zahraničním účtem a u plateb týkajících se státního rozpočtu – sloužil jako usnadnění účetnictví.

Konstantní symbol se skládá ze čtyř čísel. První tři jej řadí do třídy podle charakteru (důvod, druh platby) a poslední číslice specifikuje způsob platby.

Konstantní symboly se dělily do deseti tříd. Třída 0, tedy kód ZZ0x, sloužila pro platby za zboží nebo služby. Třída 6, ZZ6x, pro převody mezi účty jednoho a téhož klienta. Osm tříd spravuje Česká národní banka, dvě (první a čtvrtou) Ministerstvo financí ČR.

Nejčastější konstantní symboly

Přehled

Přehled konstantních symbolůCo konstantní symbol u platby v ČR znamená?
Konstantní symbol 0004platby za zboží
Konstantní symbol 0005opravné zaúčtování
Konstantní symbol 0006neexistující účet
Konstantní symbol 0008platby za zboží
Konstantní symbol 0009platby za zboží
Konstantní symbol 0024platby za dodávky investiční povahy
Konstantní symbol 0026platby za dodávky investiční povahy
Konstantní symbol 0028platby za dodávky investiční povahy
Konstantní symbol 0029platby za dodávky investiční povahy
Konstantní symbol 0034prostředky na mzdy
Konstantní symbol 0036prostředky na mzdy
Konstantní symbol 0038prostředky na mzdy
Konstantní symbol 0039prostředky na mzdy
Konstantní symbol 0051platby na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí***
Konstantní symbol 0054penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
Konstantní symbol 0056penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
Konstantní symbol 0058penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
Konstantní symbol 0059penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
Konstantní symbol 0064převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady
Konstantní symbol 0066převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady
Konstantní symbol 0068převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady
Konstantní symbol 0079tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování
Konstantní symbol 0102platby za zemědělské výrobky
Konstantní symbol 0104platby za zemědělské výrobky
Konstantní symbol 0106platby za zemědělské výrobky
Konstantní symbol 0108platby za zemědělské výrobky
Konstantní symbol 0109platby za zemědělské výrobky
Konstantní symbol 0114odvody příspěvkových organizací
Konstantní symbol 0116odvody příspěvkových organizací
Konstantní symbol 0117odvody příspěvkových organizací
Konstantní symbol 0118odvody příspěvkových organizací
Konstantní symbol 0119odvody příspěvkových organizací
Konstantní symbol 0134srážky z mezd
Konstantní symbol 0136srážky z mezd
Konstantní symbol 0137srážky z mezd
Konstantní symbol 0138srážky z mezd
Konstantní symbol 0139srážky z mezd
Konstantní symbol 0149srážka daně z úroků
Konstantní symbol 0154hospodářsko-operativní výdaje
Konstantní symbol 0156hospodářsko-operativní výdaje
Konstantní symbol 0158hospodářsko-operativní výdaje
Konstantní symbol 0159hospodářsko-operativní výdaje
Konstantní symbol 0164splátky úvěrů a půjček
Konstantní symbol 0168splátky úvěrů a půjček
Konstantní symbol 0169splátky úvěrů a půjček
Konstantní symbol 0179tržby za poskytnuté služby
Konstantní symbol 0254platby v Kč určené k úhradám do zahraničí
Konstantní symbol 0258platby v Kč určené k úhradám do zahraničí
Konstantní symbol 0279vklady na účty zemědělských družstev
Konstantní symbol 0302platby za služby**
Konstantní symbol 0304platby za služby**
Konstantní symbol 0306platby za služby**
Konstantní symbol 0308platby za služby**
Konstantní symbol 0309platby za služby**
Konstantní symbol 0354hotovostní platba na poště
Konstantní symbol 0358hotovostní platba na poště
Konstantní symbol 0378ostatní příjmy
Konstantní symbol 0379ostatní příjmy
Konstantní symbol 0402platby za přepravné
Konstantní symbol 0404platby za přepravné
Konstantní symbol 0406platby za přepravné
Konstantní symbol 0408platby za přepravné
Konstantní symbol 0409platby za přepravné
Konstantní symbol 0414odvody vedlejších hospodářství
Konstantní symbol 0416odvody vedlejších hospodářství
Konstantní symbol 0417odvody vedlejších hospodářství
Konstantní symbol 0418odvody vedlejších hospodářství
Konstantní symbol 0419odvody vedlejších hospodářství
Konstantní symbol 0459hotovostní výplaty z účtů zemědělských družstev
Konstantní symbol 0479vrácené mzdy
Konstantní symbol 0554finanční platby ostatní
Konstantní symbol 0556finanční platby ostatní
Konstantní symbol 0558finanční platby ostatní
Konstantní symbol 0559vrácení hotovosti na nákup
Konstantní symbol 0579přechodně poskytnuté půjčky
Konstantní symbol 0854přechodně poskytnuté půjčky
Konstantní symbol 0856přechodně poskytnuté půjčky
Konstantní symbol 0858přechodně poskytnuté půjčky
Konstantní symbol 0859přechodně poskytnuté půjčky
Konstantní symbol 0934dávky sociálního zabezpečení
Konstantní symbol 0936dávky sociálního zabezpečení
Konstantní symbol 0938dávky sociálního zabezpečení
Konstantní symbol 0939dávky sociálního zabezpečení
Konstantní symbol 0959dotace poštám
Konstantní symbol 0964ostatní převody
Konstantní symbol 0966ostatní převody
Konstantní symbol 0968ostatní převody
Konstantní symbol 1144běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
Konstantní symbol 1146běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
Konstantní symbol 1147běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
Konstantní symbol 1148běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
Konstantní symbol 1149běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
Konstantní symbol 1178Platby platební kartou***
Konstantní symbol 1314místní poplatky
Konstantní symbol 1316místní poplatky
Konstantní symbol 1317místní poplatky
Konstantní symbol 1318místní poplatky
Konstantní symbol 1319místní poplatky
Konstantní symbol 1379vklady obyvatel
Konstantní symbol 1514převody prostředků účelově určených
Konstantní symbol 1516převody prostředků účelově určených
Konstantní symbol 1517převody prostředků účelově určených
Konstantní symbol 1518převody prostředků účelově určených
Konstantní symbol 1519převody prostředků účelově určených
Konstantní symbol 1559výplaty z vkladů obyvatelstva
Konstantní symbol 1754zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
Konstantní symbol 1756zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
Konstantní symbol 1758zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
Konstantní symbol 1759zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
Konstantní symbol 1814převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
Konstantní symbol 1816převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
Konstantní symbol 1817převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
Konstantní symbol 1818převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
Konstantní symbol 1819převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
Konstantní symbol 1959dotace bankám
Konstantní symbol 1979odvody pošt
Konstantní symbol 2054nákup cenných papírů
Konstantní symbol 2056nákup cenných papírů
Konstantní symbol 2058nákup cenných papírů
Konstantní symbol 2059nákup cenných papírů
Konstantní symbol 2099nákup cenných papírů
Konstantní symbol 2144platby doměrků
Konstantní symbol 2146platby doměrků
Konstantní symbol 2147platby doměrků
Konstantní symbol 2148platby doměrků
Konstantní symbol 2149platby doměrků
Konstantní symbol 2178platby soukromým šekem***
Konstantní symbol 2514příjmy z činnosti lékárenské služby
Konstantní symbol 2516příjmy z činnosti lékárenské služby
Konstantní symbol 2517příjmy z činnosti lékárenské služby
Konstantní symbol 2518příjmy z činnosti lékárenské služby
Konstantní symbol 2519příjmy z činnosti lékárenské služby
Konstantní symbol 2554úhrady pojistných plnění pojišťovnami
Konstantní symbol 2556úhrady pojistných plnění pojišťovnami
Konstantní symbol 2558úhrady pojistných plnění pojišťovnami
Konstantní symbol 2559úhrady pojistných plnění pojišťovnami
Konstantní symbol 2614příjmy od obyvatelstva
Konstantní symbol 2616příjmy od obyvatelstva
Konstantní symbol 2617příjmy od obyvatelstva
Konstantní symbol 2618příjmy od obyvatelstva
Konstantní symbol 2619příjmy od obyvatelstva
Konstantní symbol 2699devizové operace nákup
Konstantní symbol 2714příjmy od organizací
Konstantní symbol 2716příjmy od organizací
Konstantní symbol 2717příjmy od organizací
Konstantní symbol 2718příjmy od organizací
Konstantní symbol 2719příjmy od organizací
Konstantní symbol 2979odvody bank
Konstantní symbol 3014příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
Konstantní symbol 3016příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
Konstantní symbol 3017příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
Konstantní symbol 3018příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
Konstantní symbol 3019příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
Konstantní symbol 3054prodej cenných papírů
Konstantní symbol 3056prodej cenných papírů
Konstantní symbol 3058prodej cenných papírů
Konstantní symbol 3059prodej cenných papírů
Konstantní symbol 3099prodej cenných papírů
Konstantní symbol 3144platby příslušenství
Konstantní symbol 3146platby příslušenství
Konstantní symbol 3147platby příslušenství
Konstantní symbol 3148platby příslušenství
Konstantní symbol 3149platby příslušenství
Konstantní symbol 3178platby bankovním šekem***
Konstantní symbol 3214příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
Konstantní symbol 3216příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
Konstantní symbol 3217příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
Konstantní symbol 3218příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
Konstantní symbol 3219příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
Konstantní symbol 3514lázeňský poplatek
Konstantní symbol 3516lázeňský poplatek
Konstantní symbol 3517lázeňský poplatek
Konstantní symbol 3518lázeňský poplatek
Konstantní symbol 3519lázeňský poplatek
Konstantní symbol 3552platby penzijním fondům od zaměstnavatele
Konstantní symbol 3554platby pojistného pojišťovnám
Konstantní symbol 3556platby pojistného pojišťovnám
Konstantní symbol 3558platby pojistného pojišťovnám
Konstantní symbol 3559platby pojistného pojišťovnám
Konstantní symbol 3614pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
Konstantní symbol 3616pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
Konstantní symbol 3617pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
Konstantní symbol 3618pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
Konstantní symbol 3619pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
Konstantní symbol 3699devizové operace prodej
Konstantní symbol 3714sankční poplatky
Konstantní symbol 3716sankční poplatky
Konstantní symbol 3717sankční poplatky
Konstantní symbol 3719sankční poplatky
Konstantní symbol 4054proplacení výnosů z cenných papírů
Konstantní symbol 4056proplacení výnosů z cenných papírů
Konstantní symbol 4058proplacení výnosů z cenných papírů
Konstantní symbol 4059proplacení výnosů z cenných papírů
Konstantní symbol 4099proplacení výnosů z cenných papírů
Konstantní symbol 4144vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
Konstantní symbol 4146vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
Konstantní symbol 4147vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
Konstantní symbol 4148vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
Konstantní symbol 4149vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
Konstantní symbol 4214příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
Konstantní symbol 4216příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
Konstantní symbol 4217příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
Konstantní symbol 4218příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
Konstantní symbol 4219příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
Konstantní symbol 4314ostatní a nahodilé příjmy
Konstantní symbol 4316ostatní a nahodilé příjmy
Konstantní symbol 4317ostatní a nahodilé příjmy
Konstantní symbol 4318ostatní a nahodilé příjmy
Konstantní symbol 4319ostatní a nahodilé příjmy
Konstantní symbol 4514příspěvky vedlejším hospodářstvím
Konstantní symbol 4516příspěvky vedlejším hospodářstvím
Konstantní symbol 4517příspěvky vedlejším hospodářstvím
Konstantní symbol 4518příspěvky vedlejším hospodářstvím
Konstantní symbol 4519příspěvky vedlejším hospodářstvím
Konstantní symbol 4614příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
Konstantní symbol 4616příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
Konstantní symbol 4617příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
Konstantní symbol 4618příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
Konstantní symbol 4619příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
Konstantní symbol 4714příspěvky občanským sdružením
Konstantní symbol 4716příspěvky občanským sdružením
Konstantní symbol 4717příspěvky občanským sdružením
Konstantní symbol 4718příspěvky občanským sdružením
Konstantní symbol 4719příspěvky občanským sdružením
Konstantní symbol 4814dotace církvím a náboženským společnostem
Konstantní symbol 4816dotace církvím a náboženským společnostem
Konstantní symbol 4817dotace církvím a náboženským společnostem
Konstantní symbol 4818dotace církvím a náboženským společnostem
Konstantní symbol 4819dotace církvím a náboženským společnostem
Konstantní symbol 4914příspěvky a dary mezinárodním organizacím
Konstantní symbol 4916příspěvky a dary mezinárodním organizacím
Konstantní symbol 4917příspěvky a dary mezinárodním organizacím
Konstantní symbol 4918příspěvky a dary mezinárodním organizacím
Konstantní symbol 4919příspěvky a dary mezinárodním organizacím
Konstantní symbol 5014dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
Konstantní symbol 5016dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
Konstantní symbol 5017dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
Konstantní symbol 5018dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
Konstantní symbol 5019dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
Konstantní symbol 5144převody prostředků mezi účty správců daní
Konstantní symbol 5146převody prostředků mezi účty správců daní
Konstantní symbol 5147převody prostředků mezi účty správců daní
Konstantní symbol 5148převody prostředků mezi účty správců daní
Konstantní symbol 5149převody prostředků mezi účty správců daní
Konstantní symbol 5314ostatní příspěvky
Konstantní symbol 5316ostatní příspěvky
Konstantní symbol 5317ostatní příspěvky
Konstantní symbol 5318ostatní příspěvky
Konstantní symbol 5319ostatní příspěvky
Konstantní symbol 5514dotace provozní
Konstantní symbol 5516dotace provozní
Konstantní symbol 5517dotace provozní
Konstantní symbol 5518dotace provozní
Konstantní symbol 5519dotace provozní
Konstantní symbol 5614dotace na investice
Konstantní symbol 5616dotace na investice
Konstantní symbol 5617dotace na investice
Konstantní symbol 5618dotace na investice
Konstantní symbol 5619dotace na investice
Konstantní symbol 6144silniční daň placená celnímu orgánu
Konstantní symbol 6146silniční daň placená celnímu orgánu
Konstantní symbol 6147silniční daň placená celnímu orgánu
Konstantní symbol 6148silniční daň placená celnímu orgánu
Konstantní symbol 6149silniční daň placená celnímu orgánu
Konstantní symbol 6414ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
Konstantní symbol 6416ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
Konstantní symbol 6417ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
Konstantní symbol 6418ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
Konstantní symbol 6419ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
Konstantní symbol 7114dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
Konstantní symbol 7116dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
Konstantní symbol 7117dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
Konstantní symbol 7118dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
Konstantní symbol 7119dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
Konstantní symbol 7144poplatky placené celnímu orgánu
Konstantní symbol 7146poplatky placené celnímu orgánu
Konstantní symbol 7147poplatky placené celnímu orgánu
Konstantní symbol 7148poplatky placené celnímu orgánu
Konstantní symbol 7149poplatky placené celnímu orgánu
Konstantní symbol 7214dotace okresním úřadům a obcím
Konstantní symbol 7216dotace okresním úřadům a obcím
Konstantní symbol 7217dotace okresním úřadům a obcím
Konstantní symbol 7218dotace okresním úřadům a obcím
Konstantní symbol 7219dotace okresním úřadům a obcím
Konstantní symbol 7514vztahy státního rozpočtu k bance
Konstantní symbol 7516vztahy státního rozpočtu k bance
Konstantní symbol 7517vztahy státního rozpočtu k bance
Konstantní symbol 7518vztahy státního rozpočtu k bance
Konstantní symbol 7519vztahy státního rozpočtu k bance
Konstantní symbol 7614dávky sociálního zabezpečení
Konstantní symbol 7616dávky sociálního zabezpečení
Konstantní symbol 7617dávky sociálního zabezpečení
Konstantní symbol 7618dávky sociálního zabezpečení
Konstantní symbol 7619dávky sociálního zabezpečení
Konstantní symbol 7714státní sociální podpora
Konstantní symbol 7716státní sociální podpora
Konstantní symbol 7717státní sociální podpora
Konstantní symbol 7718státní sociální podpora
Konstantní symbol 7719státní sociální podpora
Konstantní symbol 8144ostatní platby daní, poplatků a odvodů
Konstantní symbol 8146ostatní platby daní, poplatků a odvodů
Konstantní symbol 8147ostatní platby daní, poplatků a odvodů
Konstantní symbol 8148ostatní platby daní, poplatků a odvodů
Konstantní symbol 8149ostatní platby daní, poplatků a odvodů
Konstantní symbol 9114finanční zúčtování
Konstantní symbol 9116finanční zúčtování
Konstantní symbol 9117finanční zúčtování
Konstantní symbol 9118finanční zúčtování
Konstantní symbol 9119finanční zúčtování
Konstantní symbol 9144zrušené dávky placené celnímu orgánu
Konstantní symbol 9146zrušené dávky placené celnímu orgánu
Konstantní symbol 9147zrušené dávky placené celnímu orgánu
Konstantní symbol 9148zrušené dávky placené celnímu orgánu
Konstantní symbol 9149zrušené dávky placené celnímu orgánu
Konstantní symbol 9617vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě
Konstantní symbol 9814mimořádné odvody v průběhu roku
Konstantní symbol 9816mimořádné odvody v průběhu roku
Konstantní symbol 9817mimořádné odvody v průběhu roku
Konstantní symbol 9818mimořádné odvody v průběhu roku
Konstantní symbol 9819mimořádné odvody v průběhu roku
Konstantní symbol 9914účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
Konstantní symbol 9916účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
Konstantní symbol 9917účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
Konstantní symbol 9918účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
Konstantní symbol 9919účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
Přehled všech konstantních symbolů

Konstantní symboly pro platební styk mezi českým občanem a občanem cizího státu

Platba z tuzemska do zahraničí byla označena číslicí 1 na začátku čtyřčíslí, v opačném směru začínalo čtyřčíslí číslicí 2.

Zakázané symboly

Jde o symboly určené výhradně pro platby mezi bankami. Pokud byste některý z nich omylem použili, platba nejspíš nebude vůbec zpracována. Mezi zakázané konstantní symboly patří:

Konstantní symbol tedy sice zůstává jednou z kolonek při platbě, je však jen otázkou času, kdy z běžných formulářů zcela vymizí.

Časté dotazy

Co znamená konstantní symbol u bankovní platby?

Co je to konstantní symbol a k čemu se používá v platbách mezi bankovními účty v ČR se dozvíte výše v článku. Chybět nebude ani vysvětlení nejznámějších konstantních symbolů 0308, 3558, 0558, 1148 a 0379.

Jaké konstantní symboly jsou zakázaná? (+Přehled v tabulce)

Seznam všech konstantních symbolů, které se nesmí zadávat (banka by tuto platbu neprovedla) a především velký přehled všech konstantních symbolů včetně toho co znamenají.

Konstantní symbol co to je a co znamená
Co je to konstantní symbol a co znamená?
Domů » Banky » Konstantní symbol
Článek sepsal a naposledy aktualizoval Tony dne

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *