💳 Jak začít investovat?

Jak začít investovat Pravidlo pro začátečníky

Zlatá pravidla investování níže se netýkají pouze začátečníků ve světě investic, stejně tak by se jimi měli držet zkušení investoři.

Pro splnění vašich finančních cílů je třeba držet se nějakých pevných pravidel. Ta hlavní z nich jsou shrnuta zde:

Pokud si zatím nemůžete dovolit investovat, neinvestujte

Je pravda, že když začnete investovat brzy, mohou mít vaše investice více času na dlouhodobý růst. Je však důležité nezačínat investovat, dokud si to skutečně nemůžete dovolit.

Zde je několik kroků, které byste měli udělat tak, abyste si před zahájením investování vyřešili své každodenní finanční záležitosti.

  1. Mějte část peněz v pohotovostním fondu s okamžitým přístupem: Držet si nějaké peníze, ke kterým se můžete rychle dostat, vám může pomoci zvládnout životní vzestupy i pády, aniž byste museli sáhnout do svých investic.
  2. Vyrovnejte všechny své dluhy a vždy investujte pouze své vlastní peníze: Úroky a poplatky mohou rychle narůst, pokud není zůstatek splacen, a pravděpodobně převýší veškeré výnosy z investic.
  3. Čím dříve si uděláte pořádek ve svém každodenním cashflow, tím dříve budete moci přemýšlet o investování: Tento přístup vám umožní zjistit, kolik si můžete dovolit investovat. Když si dáte do pořádku každodenní finanční záležitosti, budete mít také více příležitostí k pravidelnému investování – toto zvýší vaše šance na splnění vašich investičních cílů.

Stanovte si své investiční očekávání

Než začnete investovat, promyslete si, jaký výnos reálně očekáváte, a ujasněte si, jaké jsou vaše investiční cíle.

Čím vyšší jsou potenciální výnosy, tím vyšší je míra rizika

Různé investice mají různou míru rizika. Je důležité se zamyslet nad tím, nakolik vám vyhovuje, že hodnota vaší investice během jejího držení stoupá a klesá (jak moc vysoká bude volatilita). Měli byste také přemýšlet o tom, zda byste byli schopni finančně zvládnout, kdyby vaše investice přinesla ztrátu.

Většině investorů se sice líbí představa vysokých výnosů, ale ty jsou často spojeny se zvýšeným rizikem ztráty vašich peněz. U vysoce rizikových investic byste měli být připraveni na ztrátu všech investovaných peněz.

Jinými slovy: Srovnávejte mezi sebou všechny dostupné investice. Rizika se na jednotlivých investičních trzích a v různých produktech značně liší a výnosy lze jen velmi obtížně předvídat. Dávejte si proto pozor na produkty, které vzbuzují očekávání nereálných výnosů – mohou s sebou nést rizika, která nejste ochotni nebo schopni podstoupit.

A nezapomeňte, že pokud to zní příliš dobře na to, aby to byla pravda, může se jednat o podvod!

Měli byste být připraveni zaplatit poskytovateli investic poplatky za zprostředkování investiční služby. Poplatky se však mohou časem navýšit a snížit vaše investiční výnosy. Proto je důležité porovnat náklady a ujistit se, že neplatíte za služby, které nechcete nebo nepotřebujete.

Prozkoumejte co nejvíce konkrétní investici

Než odevzdáte své těžce vydělané peníze, ujistěte se, že rozumíte tomu, do čeho vlastně investujete. Vaše budoucí výnosy nebo ztráty jsou spojeny s tím, jak si vaše investice povedou, proto je důležité, abyste před investováním znali klíčové informace o dané investici.

Ujistěte se, že znáte například míru rizika, které podstupujete, faktory, které mohou ovlivnit výkonnost vaší investice, a jak snadno můžete své peníze získat zpět na svůj bankovní účet (jak moc jsou likvidní). Než začnete investovat, věnujte čas vlastnímu průzkumu. Nikdy nezačínejte investovat ve spěchu a do něčeho čemu dostatečně nerozumíte.

Využít samozřejmě také můžete specializované investiční společnosti a zcela přenechat správu vašich financí soukromé společnosti – tento přístup k vedení investic se ovšem obvykle vyplatí až u větších částek.

Diverzifikace investic

V nejistém světě může být riskantní dát všechna své investiční prostředky do jediného aktiva.

Rozložení peněz mezi různé společnosti, typy aktiv a zeměpisné oblasti sníží vaši závislost na výkonnosti jedné z nich. Pokud se tedy některá z vašich investic bude vyvíjet špatně a bude ztrátová, ostatní investice nemusí. Proto se mnoho lidí rozhoduje pro investici do fondů (kde investiční manažer vybírá, do kterých aktiv bude investovat za Vás).

Zaměřte se na dlouhodobý horizont

Na investování by se nemělo pohlížet jako na krátkodobé řešení problému „co s penězi„. Investování v časovém horizontu alespoň 5-ti let může dát vaší investici větší možnost překonat případné krátkodobé poklesy výkonnosti.

Dívejte se dál než jen na krátkodobý horizont

Faktory, které řídí každodenní pohyby na trzích, je notoricky obtížné předvídat. Dokonce i v průběhu několika týdnů nebo někdy měsíců mohou být investiční výnosy nevyzpytatelné. Snaha o časování trhu zvyšuje riziko, že nakoupíte nebo prodáte v nesprávnou dobu. Investováním v delším časovém horizontu máte větší šanci využít trendů, které mohou podpořit pozitivní výkonnost v řádu let.

Měsíční investování po dobu pěti a více let

Zatímco někteří mohou mít jednorázovou částku k okamžité investici, jiní investují pravidelné měsíční částky po dobu několika let. To může pomoci vyrovnat vliv krátkodobých pohybů na trhu, protože pravidelná měsíční investice nakupuje více v měsících, kdy ceny klesají, a nakupuje méně, když jsou ceny vyšší.

Promyslete si, jak se ke svým penězům dostanete v případě potřeby

V ideálním případě se svých peněz nebudete muset dotknout alespoň pět let. Život však může někdy nabrat nečekaný směr. Změna životní situace, třeba v důsledku změny zaměstnání nebo nemoci, může znamenat, že budete potřebovat naléhavě získat své investice zpět na bankovní účet. Proto si pro jistotu ověřte, zda po vás v tomto případě nebudou vyžadovány dlouhé výpovědní lhůty nebo extrémní poplatky, které byste museli zaplatit.

Z grafu lze hezky vidět, že čím dříve začnete s investováním tím více z toho bude později těžit

I při dlouhodobém investování byste se měli ujistit, že jste spokojeni s tím, do čeho investujete, a s rizikem, že i tak můžete skončit s menším obnosem, než jste vložili.

Udržujte si přehled o Vašich investicích

Je dobré pravidelně kontrolovat výkonnost svých investic. Volby, které pro vás byly správné před dvěma lety, pro vás nemusí být nutně nejlepší nyní. Ať už se obrátíte na nezávislého finančního poradce, nebo si provedete vlastní revizi, má smysl pravidelně přehodnocovat své investiční volby.

Zhodnoťte svou investiční výkonnost

Některé vámi držené investice budou mít téměř jistě lepší výkonnost než jiné, takže atraktivita některých investic oproti jiným se může v průběhu času měnit. Protože vyšší riziko v žádném případě není zárukou vyšších výnosů, může vám přehled toho, co držíte, také pomoci udržet si přehled o celkové míře rizika, kterému své peníze vystavujete.

Změna životní situace

Vaše investiční rozhodnutí závisí na mnoha faktorech, z nichž některé mohou být jedinečné pro vaši vlastní situaci. Například pokud vám nová práce přináší vyšší příjem, můžete mít měsíčně více peněz na investování a můžete být ochotni více riskovat v naději na vyšší potenciální výnosy. Pravidelné přezkoumávání způsobu a místa investování může pomoci zajistit, aby vaše investice stále vyhovovaly vašim osobním podmínkám.

Vývoj vašich investičních cílů

Ať už se snažíte vytvořit investice pro určitou životní událost – například financování baráčku nebo podnikání – nebo maximalizovat svůj penzijní fond, to, čeho chcete svými investicemi dosáhnout, se může v průběhu let měnit.

Jak investovat?Očekávaná míra rizikaOčekávaná míra výnosuStručný popis investice
Investice do dluhopisůStředníStředníCenný papír s předem stanoveným finančním výnosem.
Investice do podílových fondůStředníStředníObchodníci fondu místo Vás nakupují různé cenné papíry do portfolia.
Investice do akciíStředníStředníJde o cenný papír, který Vám potvrzuje držení určité části dané společnosti.
Investice do nemovitostíStředníStředníPozemek, dům nebo například byt.
Investice do komodit (burzovní kontrakty)StředníStředníObvykle například ropa, plyn, bavlna, káva… nakupovány skrze burzu.
Investice do derivátůStředníStředníTermínové obchody – Futures, Opce, Swapy
Investice do cenných kovůStředníStředníŠperky, zlato, stříbro atd.
Investice do úmění, historických automobilů atd.StředníStředníObrazy, sochy, sběratelské předměty jako mince či poštovní známky, víno.
Jak vidíte v tabulce = každý typ investice je tak ziskový/rizikový podle toho jak danou investici provedete a jak moc se v tom vyznáte!
Do čeho se vyplatí investovat a v jakém věku začít s investováním?

Finanční návratnost v pozdějším věku v závislosti na tom, kdy s investováním začnete uvidíte názorně v tomto grafu. O různých investičních odvětví a jejich návratnosti či riziku se dočtete více v této tabulce.

Jak si určit realistické investiční očekávání?

Stanovení individuálního investičního očekávání se bude vždy řídit zlatým pravidlem: „Čím vyšší jsou potenciální výnosy, tím vyšší je míra rizika.


Domů » Jak začít investovat?
Článek sepsal a naposledy aktualizoval Tony dne

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *