💳 Kolaudace domu (stavby)

Kolaudace stavby a domu

Jak na kolaudaci rodinného domu? Jaký je průběh, cena a jak vypadá žádost? Před měsícem jsem úspěšně prošel kolaudací mého nového domu a oznámil stavbu na katastrálním úřadu. Aktuálně je už můj barák zapsán v katastrální mapě a mohu se s Vámi tak podělit o celý postup průběhu kolaudačním řízením.

Kolaudační řízení je zahájeno po oznámení stavebníka stavebnímu úřadu, že dům je hotov. Celý postup je do určité míry závislý na konkrétním úředníkovi a na jeho „přísnosti„. Je třeba si tedy být vědom, že se samotné nároky a průběh budou lišit v závislosti na konkrétní situaci.

Co je potřeba ke kolaudaci?

Před návštěvou úředníka ze stavebního úřadu je třeba mít hotovou nejen celou novostavbu, ale také mít pozemek v takovém stavu, jaký byl uveden v projektové dokumentaci.

U stavby nemusí být konečná omítka a mnoho dalších detailů. Měli byste však mít hotovy dveře, kuchyni, schody, okna, koupelnu atd. Nikde by nemělo být nic nebezpečného jako chybějící zábradlí nebo velká díra před vchodovými dveřmi atd. Není třeba mít hotovou příjezdovou cestu vydlážděnou, ale je třeba mít alespoň štěrkovou cestu. Ideální je nechat kolaudaci domu na stavební firmě a podepsat jim jen plnou moc na provedení potřebných úkonů.

Průběh kontrolní prohlídky stavby

Na kontrolní prohlídku dorazí ve smluvený čas oprávněná úřední osoba ze stavebního úřadu, dále pak zástupce obce (starosta) a zástupce stavebníka (pokud Vám dům stavila firma).

K jednání je třeba předložit:

Všechny tyto dokumenty je třeba mít vyřízené předem. Při návštěvě Referent odboru stavebního úřadu projde celý dům a zkontroluje, zda byla celá stavba postavena dle projektové dokumentace (trvá přibližně 5 minut a spíš se letmo podívá – vždy bude záležet na konkrétním úředníkovi). Je vždy potřeba mít v domě hlásič kouře a hasící přístroj!

Po úspěšné prohlídce dostanete od pracovníka stavebního úřadu podepsaný Protokol z kontrolní prohlídky stavby, kde musí být v závěru uvedeno, že Stavba je schopna bezpečného užívání.

V tuto chvíli dostanete od obce přiděleno číslo popisné (do datové schránky) a můžete se vydat na katastrální úřad pro zapsání stavby do katastru.

Vzor žádosti o kolaudaci

V mém případě doručili na stavební úřad Žádost o vydání kolaudačního souhlasu zástupci stavební firmy na základě plné moci (já sám jsem tedy nic nevyplňoval). Pokud to za Vás nebude vyřizovat firma musíte si stáhnout, vyplnit a následně doručit na stavební úřad tuto Žádost o kolaudaci, která má 6 stránek.

Zajímat by Vás mohl také formulář Návrhu na vklad do katastru nemovitostí nebo Podnájemní smlouva

Užívání stavby bez kolaudace

Kolaudace je oficiálně proces posouzení a následně schválení stavby z pohledu bezpečnosti a vhodnosti k užívání lidmi. Do této doby byste dle legislativy neměli v domě bydlet.

Praxe je ovšem takové, že běžně lidé v domech bez kolaudace bydlí často i několik let. Ono to vlastně nemá na moc věcí vliv – snad jedině na následující:

Kolaudace stavby a domu
Kolaudace stavby a domu
Domů » Smlouvy a formuláře » Kolaudace domu (stavby)
Článek sepsal a naposledy aktualizoval Tony dne

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *